• فیلم تئاتر اعترافاتی درباره زنان

فیلم تئاتر اعترافاتی درباره زنان

اعترافاتی درباره ی زنان نمایشنامه ای است به قلم محمدامیر یاراحمدی و برشی است از زندگی مرد روزنامه نگاری که درباره ی حقوق زنان می نویسد و از ترس مادر و به اجبار او تن به ازدواج هایی می دهد که موجب به وجود آمدن موقعیت های شیرین و کمدی در زندگی او می شود.

 

دیدگاه های فیلم تئاتر اعترافاتی درباره زنان
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.