• روی خوش زندگی

  • محصول : ایران | اکران آنلاین در جشنواره تئاتر پسامهر
جشنواره تئاتر پسامهر
روی خوش زندگی

یک خانواده ساده و معمولی که زندگی سختی دارند، خانه جدیدی که اجاره می کن صاحب خانه پیری دارد که تمام زندگی آنها را متحول می کند ولی سرانجام …

برای مشاهده این فیلم تئاتر نیاز است که بلیط تهیه نمایید .
بهای بلیط :۵۰۰۰ تومان


دیدگاه های روی خوش زندگی
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.