• روایت ناتمام

  • محصول : ایران | اکران آنلاین در جشنواره تئاتر پسامهر
جشنواره تئاتر پسامهر
روایت ناتمام

کودک کاری که برای امرار معاش خود معرکه گیری و نقالی می کند ، اما نه آنگونه که مرسوم است. نقال قصه گوی زندگی خویش است که معرکه زندگی خویش را به صحنه می کشد.

برای مشاهده این فیلم تئاتر نیاز است که بلیط تهیه نمایید .
بهای بلیط :۵۰۰۰ تومان


دیدگاه های روایت ناتمام
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.