• داستان یک دماغ

  • محصول : ایران | اکران آنلاین در جشنواره تئاتر پسامهر
جشنواره تئاتر پسامهر
داستان یک دماغ

برای مشاهده این فیلم تئاتر نیاز است که بلیط تهیه نمایید .
بهای بلیط :۵۰۰۰ تومان


دیدگاه های داستان یک دماغ
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.