• تنها چیز قطعی

  • محصول : ایران | اکران آنلاین در جشنواره تئاتر پسامهر
جشنواره تئاتر پسامهر
تنها چیز قطعی

برای مشاهده این فیلم تئاتر نیاز است که بلیط تهیه نمایید .
بهای بلیط :۵۰۰۰ تومان


دیدگاه های تنها چیز قطعی
برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.