بی پیش بی اجاره

نمایش خیابانی بی پیش بی اجاره  به کارگردانی میثم سر آبادانی در محوطه تئاتر شهر اجرا شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید