فیلم تئاتر آشغال مانده‌ها ( )

  
خلاصه: استناد به زندگی سه زن که خانواده خود را به قتل می رسانند.    

خلاصه: استناد به زندگی سه زن که خانواده خود را به قتل می رسانند.

 

 

دیدگاه کاربران

برای نوشتن دیدگاه و نقد خود درباره این فیلم ابتدا وارد شوید.

فیلم تئاترهای پیشنهادی