جدیدترین عناوین

مشاهده همه
۱۰/۱۰
فیلم تئاتر خداحافظی نکن
x
۷/۱۰

خداحافظی نکن(۱۳۹۰)

فیلم تئاتر ایرانی
فیلم تئاتر موسیقی مجلسی
x
۵/۱۰

موسیقی مجلسی(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۶/۱۰

فیلم تئاتر برزخ(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۰/۱۰
۵/۱۰

فیلم تئاتر هملت(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۵/۱۰
۵/۱۰
۶/۱۰

فیلم تئاتر فاصله(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۷/۱۰

فیلم تئاتر کاشف گیج(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۱۰/۱۰

فیلم تئاتر نینوچکا(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۱۰/۱۰
۹/۱۰
۹/۱۰
۷/۱۰
فیلم-تئاتر-کافکا-با-من-سخن-بگو
x
۷/۱۰

کافکا با من سخن بگو(۱۳۹۷)

فیلم تئاتر ایرانی
۷/۱۰

نقاشی اِشِر(۱۳۹۶)

فیلم تئاتر ایرانی
۷/۱۰

فیلم تئاتر کاشف گیج(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۷/۱۰
۱۰/۱۰
۹/۱۰
۵/۱۰
۵/۱۰
۱۰/۱۰

فیلم تئاتر نینوچکا(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۵/۱۰
۹/۱۰
۷/۱۰

فیلم تئاتر کاشف گیج(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۶/۱۰

فیلم تئاتر فاصله(۱۳۹۸)

فیلم تئاتر ایرانی
۵/۱۰

نویسندگان برتر

ادامه مطلب
  • بریده ایی از نوشته ها

    • داستان دوم به نویسندگی حمیدرضا قاسمی
      مجبورم به شنیدن مهملاتش، پشت سر هم و بی وقفه مثل یه دومینو با ده هزار و خورده ای قطعه که تو یه شیب چهل و پنج درجه چیده شده و در حال ریختن ه، کلمه و حرف و جمله میسازه و میگه. کارم پیشش گیره و مدام باید تایید کنم پوچیجاتِ بی شکل و بد فرمش رو که واقعا مرا به سخت جانیِ گوش و ذهنم اونم ‌در این حجم از خزعبلات گمان نبود. همین که مغزم نمیپکه و سلول به سلولش نمیپاشه از هم خودش نماز شکر چند ده رکعتی واجبه برام که اصلا باید بنویسمش تو ذهنم که نره یادم و حتما با یه قربه الی الله غلیظ اداش کنم. کنار [ادامه متن]
حمیدرضا قاسمی

برترین این ماه